Prodej a rozvoz sypkých materiálů
s dopravou po celé ČR

Kompletní ceník písků, štěrků, recyklátů atd. se zobrazí po zadání adresy

Zadejte název obce nebo PSČ
  • Dovoz materiálů po celé ČR
  • Výpočet přesné ceny ihned
  • Možnost zaplatit online
  • Dovoz materiálů po celé ČR
  • Výpočet přesné ceny ihned
  • Možnost zaplatit online
Zadejte název obce nebo PSČ

Máme Vaši důvěru

6 853 +

odvezených kontejnerů

4,7
Google Maps
5,0
Firmy.cz

Písky, prodej a doprava písků všech druhů a hrubostí

Písek je přírodní stavební materiál s širokým uplatnění ve stavebnictví, zahrádkářství apod. Dodáváme ho v různých frakcích (hrubosti) s širokým spektrem využití do betonářských a maltových směsí, zásypů a podkladů inženýrských sítí. Dodáme vhodnou frakci pro dětská hřiště, dekorativní účely a pokládku zámkové dlažby.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.


Štěrky a kačírky, prodej a doprava všech druhů a frakcí

Drť při zrnitosti 0-4mm se ve většině případech využívá pro prosívky. Drť 4-8mm se používá pro zámkovou dlažbu jako podsyp, který se následně zhutní. Drť 8-16mm se využívá jako betonářský štěrk. Drť 16-32mm je vhodná jako podkladový štěrk. Uvedené členění zrnitosti je základní, avšak existují i další rozměry zrnitostí.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.

Velikosti frakcí na pravítku

Nevíte, jakou zvolit frakci?

Frakce udává rozmezí velikosti kamínků v drti, např. 4/8 udává směs s kamínky o velikosti 4 - 8 mm


Recykláty, prodej a doprava recyklátů a směsí

V současnosti je ve většině případů užíván směsný (příp. cihlový) recyklát jako zásypový materiál (např. pro rozvody energií) či pro stabilizaci podkladů a nestmelených vrstev vozovek. Přitom však lze kvalitní tříděné recykláty využít na daleko vyšší úrovni, což ukazují níže uváděné příklady.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.


Zemina, prodej a doprava zeminy různých druhů

Zemina je termín, který se používá v inženýrsko-geologické klasifikaci hornin, který je založen na strukturní soudržnosti hornin a rozlišuje horniny na několik typů. Obsah jednotlivých prvků v běžné půdě nebo zemině je kolísavý dle lokality. Dá se obecně říci, že významné zastoupení má v půdě prvek křemík-hliník-uhlík-vápník a další. Z inženýrského a stavebního hlediska jsou důležité mechanické vlastnosti zemin a jejich únostnost, tj. schopnost nést stavby.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.


Substráty, prodej a doprava všech druhů

Ideální substrát je nutný, pokud chcete dosáhnout silné a zdravé rostliny, stejně jako bohatých květů nebo úrody.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.


Mulčovací kůra, prodej a doprava všech druhů

Svou funkci nejlépe plní v okrasných zahradách. Nejčastěji se pokládá kolem stromů, keřů a květinových záhonů.

Množství materiálu zvolíte během objednávky.

Cenu dopravy zjistíte po zadání adresy v objednávce.Prodej a dovoz sypkých materiálů po celé ČR

Prodej a rozvoz stavebních sypkých materiálů jako písek, štěrk, recyklát, zemina, substrát atd. zajišťujeme po celé České republice. Stačí zadat název vaší obce nebo města, vybrat materiál a online spočítáme finální cenu včetně dopravy.

  • Nejvýhodnější cenu ve vašem místě zjistíte ihned online.
  • Garance konečné ceny a času přistavení.
  • Operátor celou dobu k dispozici   vč. poradenství.

Zjistěte přesnou cenu zadáním obce/města nebo PSČ.

Zadejte název obce nebo PSČ
Metrák.cz, Více než 300 poboček po celé ČR

Potřebujete odvézt odpad? I s tím si dokážeme poradit

Nabízíme také službu pro odvoz odpadů. Jednoduše si vyberete kdy a kam chcete kontejner dovézt a o ostatní se už postaráme my.

Více o odvozu odpadů