Ulice č.p./or./ev.
Město/obec
PSČ
Expres přistavení
Garance konečné ceny
Platba bezpečně online

Vše, co potřebujete vědět o zemině a kamení


 1. Jak poznat zeminu a kamení?

  Odpad vzniklý při zemních pracích, odděleně od ostatních druhů odpadů. Jedná se o výkopový materiál nekontaminovaný ropnými látkami nebo jinými složkami, které by odpad mohly činit nebezpečným.

 2. Co může být v kontejneru na zeminu a kamení?

  • Čistá zemina
  • Výkopová zemina
  • Hlína
  • Jíl
  • Malé kameny
  • Písek
  • Štěrk
  • Kameny

  Příklady zeminy a kamení

  Co nesmí být v kontejneru na zeminu a kamení?

  • Kontaminovaná zemina
  • Nebezpečné odpady
  • Bioodpady
  • Stavební suť
  • Sádrokarton
  • Asfalt
  • Eternit
  • IPA
  • Dřevo
  • Pneumatiky
  • Plasty
  • Jiné odpady
 3. Jak vybrat velikost kontejneru na zeminu a kamení?

  Zemina a kamení je těžký materiál, odváží se zpravidla v kontejnerech menších velikostí. Hmotnost materiálu se navíc zvyšuje, pokud je zemina nasáklá vodou (z deště, ze sněhu). Větší kontejnery naplněné zeminou jsou pro přepravu příliš těžké.

  Výběr velikosti kontejneru na zeminu a kamení

  Pro výběr velikosti kontejneru spočítejte přibližný objem nahromaděné zeminy vynásobením rozměrů délka x šířka x výška hromady, spočítaný objem odpovídá objemu kontejneru. Při plánování výkopu určíte objem výkopové zeminy obdobným způsobem, a to výpočtem objemu finálního výkopu, který ovšem vynásobíte tzv. koeficientem nakypření 1,2 až 1,3. V případě pochybností zvolte raději větší kontejner.

  Pro odvoz zeminy a kamení u nás nejčastěji objednáváte následující kontejnery:

  Kontejner 3m3

  délka: přibližně 3,8 metru
  šířka: přibližně 2,0 metru
  výška: přibližně 0,4 metru

  od 2 255 Kč bez DPH

  Kontejner 4m3

  délka: přibližně 3,4 metru
  šířka: přibližně 1,8 metru
  výška: přibližně 0,6 metru

  od 2 750 Kč bez DPH

  Kontejner 5m3

  délka: přibližně 4,2 metru
  šířka: přibližně 2,2 metru
  výška: přibližně 0,55 metru

  od 3 399 Kč bez DPH

  Konkrétní nabídku kontejnerů a přesnou cenu odvozu pro vaši lokalitu zjistíte po zadání adresy a druhu odpadu v objednávkovém formuláři.

  V případě, kdy nebude kontejner umístěn na soukromém pozemku, je potřeba zažádat na příslušném městském úřadě o zábor veřejného prostranství.

  Do jaké míry lze naplnit kontejner na zeminu a kamení?

  Kontejner na zeminu nesmí být přeplňován z důvodu přetížení, naplnění kontejneru je povoleno maximálně do úrovně horního okraje bočních stěn, odpad nesmí být v kontejneru nahromaděn. Přeplněný kontejner není možné bezpečně přepravit, vyžaduje přeložení materiálu, se kterým jsou spojeny vícenáklady, a případné doobjednání dalšího kontejneru.

Umíme odvézt i další odpady

5.0Služba ověřená zákazníkyRecenze na Google
Logo Metrák.cz na firmy.cz