ABROLL - suťák

ABROLL - suťák 3m3

stavební suť, beton, cihly, zemina a kamení, asfaltové směsi, štěrk, stavební dřevo, palety, směsný odpad, objemný odpad, koberce, linolea, sanita

ABROLL - suťák

ABROLL - suťák 5m3

stavební suť, beton, cihly, zemina a kamení, asfaltové směsi, štěrk, stavební dřevo, palety, směsný odpad, objemný odpad, koberce, linolea, sanita

ABROLL - malý

ABROLL - malý 8m3

stavební dřevo, palety, trámy, směsný odpad, objemný odpad, nábytek, matrace, koberce, linolea, sanita

ABROLL - střední

ABROLL - střední 12m3

stavební dřevo, palety, trámy, směsný odpad, objemný odpad, nábytek, matrace, koberce, linolea, sanita