ABROLL - suťák

Kontejner 3m3Rozměry: 3,8 x 2,0 x 0,4m

stavební suť, beton, cihly, zemina a kamení, asfaltové směsi, štěrk, stavební dřevo, palety, směsný odpad, objemný odpad, koberce, linolea, sanita

ABROLL - suťák

Kontejner 5m3Rozměry: 4,2 x 2,2 x 0,55m

stavební suť, beton, cihly, zemina a kamení, asfaltové směsi, štěrk, stavební dřevo, palety, směsný odpad, objemný odpad, koberce, linolea, sanita

ABROLL - malý

Kontejner 8m3Rozměry: 3,8 x 2,2 x 1,0m

stavební dřevo, palety, trámy, směsný odpad, objemný odpad, nábytek, matrace, koberce, linolea, sanita

ABROLL - střední

Kontejner 12m3Rozměry: 4,5 x 2,2 x 1,2m

stavební dřevo, palety, trámy, směsný odpad, objemný odpad, nábytek, matrace, koberce, linolea, sanita